Regulamin sklepu internetowego Casualgaming

1)      Zasady ogólne

a)      Sklep internetowy Casualgaming prowadzony jest pod firmą Marta Nozderka Martika z siedzibą przy ul. Rydygiera 8 bud. 19 w Warszawie.

b)      Osobą upoważnioną do prowadzenia sklepu jest Bartłomiej Wrzałka.

c)      Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Casualgaming, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Casualgaming, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2)      Rejestracja

a)      W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Casualgaming (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego Casualgaming oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

b)      Utrzymanie konta w Sklepie Internetowym Casualgaming jest nieodpłatne.

c)      Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Casualgaming każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

d)      W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Casualgaming należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Casualgaming.

3)      Zasady składania zamówień

a)      Klient składa zamówienie na stronie internetowej sklepu i zawiera tym samym ze sklepem umowę na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

b)      W celu złożenia zamówienia należy wypełnić pola formularza zamówienia oznaczone jako „wymagane” oraz wcisnąć przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

c)      Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego Casualgaming.

 

4)      Zasady realizacji dostaw przy zamówieniach

a)      Przesyłki są nadawane przez sklep w ciągu 2 dni roboczych od przyjęcia zamówienia.

b)      Zamówione towary są dostarczane do Klienta w wybrany przez niego, spośród dostępnych w Sklepie Internetowym sposobów dostawy, sposób.

c)      Czas dostawy jest zależny od wybranej opcji dostawy. Na życzenie klienta sklep udostępnia numer przesyłki umożliwiający jej śledzenie.

d)      Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

e)      Sklep nie realizuje dostaw poza teren Polski.

5)      Zasady zwrotów

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej ze sklepem w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy."

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, firmę Marta Nozderka Martika, adres pocztowy - ul. Popiełuszki 3/119, 01-786 Warszawa, numer telefonu 504 863 818 , adres e-mail: sklep@casualgaming.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa  odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

[5] Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Marta Nozderka Martika, ul. Popiełuszki 3/119, 01-786 Warszawa , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

–   Adresat: Marta Nozderka Martika, ul. Popiełuszki 3/119, 01-786 Warszawa, e-mail: sklep@casualgaming.pl  

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–   Adres konsumenta (-ów)

–   Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–   Data

 

 

6)      Reklamacje

i)       Sklep jest zobowiązany do dostarczenia towarów wolnych od wad.

ii)      W razie niezgodności przesłanego towaru z zamówieniem lub stwierdzenia wady prawnej prosimy o kontakt mailowy pod adresem sklep@casualgaming.pl ze wskazaniem numeru zamówienia i opisu, czego dotyczą niezgodności.

iii)     Wszelkie zgłoszenia dotyczące wad nabywanych towarów będą rozpoznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Kodeksem cywilnym.

.

iv)     Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

7)      Faktura VAT

a)      Istnieje możliwość uzyskania faktury VAT na złożone zamówienie.

b)      W tym celu należy odpowiednio wypełnić formularz zamówienia podając dane do faktury .

c)      Faktury przesyłamy drogą elektroniczną na adres mailowy wpisany w formularzu zamówienia w ciągu 7 dni od daty zawarcia transakcji.

8)      Polityka prywatności

a)      Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz prowadzenia działań marketingowych. Zgoda taka nie jest przyjmowana jako domyślna - należy zaznaczyć zgodę w formularzu zamówienia.

b)      Brak zaznaczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza, że sklep nie będzie w stanie zrealizować zamówienia. Takie zamówienia nie będą więc realizowane.

c)      Administratorem danych osobowych jest firma Marta Nozderka Martika z siedzibą w Warszawie, ul. Popiełuszki 3/119.

d)      Każda osoba, która zarejestruje się w sklepie internetowym, podaje dane dobrowolnie i ma prawo do wglądu w podane przez siebie dane, poprawiania ich oraz usunięcia.

e)      Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z wykonaniem zawartych umów. Ponadto, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, mogą one być przekazywane firmie Ceneo sp. z o.o. w celu oceny sklepu przez Klienta.

f)       Dane osobowe znajdujące się w posiadaniu firmy Marta Nozderka Martika są objęte ochroną zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

9)      CENY, PRODUKTY

a)      Ceny towarów są prezentowane w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

b)      Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy liczone są dla całego koszyka. Cena wszystkich produktów wraz z kosztami dostawy jest podawana Klientowi zanim złoży on zamówienie.  

c)      W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie w ciągu 2 dni roboczych i ma możliwość zrezygnowania z transkacji lub akceptacji dłuższego czasu oczekiwania.

 

d)      Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli i wymienione są jedynie w celu identyfikacji produktów.

10)   UWAGI

a)      Oferta ważna jest na terytorium Polski.

b)      Strona www.casualgaming.pl jest własnością firmy Marta Nozderka Martika. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych na tej stronie internetowej wraz z odpowiednimi grafikami są zastrzeżone.

c)      Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sklepowi statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym Casualgaming. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

d)      W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

e)      Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

f)       W razie pytań prosimy o kontakt:

i)   e-mail: sklep@casualgaming.pl

g)      telefoniczny: 504 863 818

11)   Inne

a)      Regulamin korzystania z bonów prezentowych

b)      Regulamin wypożyczalni gier

Życzymy udanych zakupów!


Akceptuj

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.